OM OSS

Kåre K. Lode AS er et etablert transportfirma i Sandnes. Vårt firma består av fagfolk med unik erfaring innen transport og kran.

Vi holder til på Kvål i Sandnes, og vår målgruppe er bedriftskunder som har behov for bl.a transport av betongelementer, takstoler, rør, oljeutstyr, stykkgods for å nevne noe. I tillegg har vi kranbiler og mobilkraner med ulike løftekapasiteter som utfører løfte og monteringsjobber.

 

Effektiv koordinering av transportoppdrag samt dyktige sjåfører med lang erfaring er vårt varemerke. Markedet endrer seg raskt – noe som krever stadig skarpere fokus på kunnskap, teknologi og HMS.
Her er våre lokaler i Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

VÅR MÅLSETTING

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, samt å ha et trygt miljø for våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne tilleggskrav.

Vi vil hele tiden arbeide for å legge forholdene til rette slik at arbeidet kan utføres uten at personell, miljø og materielle verdier utsettes for ulykker eller brann.
For å nå ovennevnte mål, må vi stadig fokusere på forebyggende tiltak, og være oppmerksom på at denne måten reduserer sannsyligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe.

HISTORIE

Kåre K. Lode AS er et veletablert firma. Kåre K. Lode startet som hestekjører, men kjøpte bil i slutten av 1920 åra.
Kåre K. Lode (1910-1991) kjørte oppdrag for en lang rekke bedrifter i Sandnes. Sandnes Støperi, Øglænd, stålgrossistene på Sandnes havn og den lokale møbelindustrien for å nevne noen, var trofaste kunder. 
 
 
Allerede på 1950-tallet startet Kåre K. Lode med transport av betongelementer for Stavanger Spennbetong. Ofte måtte to biler til for å transportere dragere som målte over 40 meter. Transporten foregikk ved at den ene bilen kjørte, mens den andre rygget. Dette vakte oppsikt i byen.
 
Mot slutten av 1960-tallet ble det mobilkraner. Først medeier i et annet selskap, senere ble det egen drift. 
 
Kåre K. Lode AS eies og drives i dag av sønnen Kristian Lode.